Historiken bakom Jörgen Kocks hus

Historiken bakom Jörgen Kocks hus

Byggherren Jörgen Kock var både myntmästare och borgmästare i Malmö. Det hus som han påbörjade 1523 är stort och representativt. I dag består komplexet av tre delar, där det stora gavelhuset är själva huvudbyggnaden. Detta trevåningshus är uppfört i en stilblandning mellan nordisk sengotik och tidig nederländsk renässans.

Den rikt dekorerade praktgaveln har sina närmaste förebilder i Holland. De spiralhuggna fialerna kröns av sköldbärande lejon, masverk och cirkelrosetter är huggna i kritsten liksom himla-madonnan i hörnnischen. Dessa stenarbeten har tillskrivits Michiel van Haerlem som var byggmästare för Christian II: s byggnadshytta i Köpenhamn.

Fasaderna var ursprungligen färgade i engelskt rött medan sten-arbetena målats i gult och svart. Bottenvåningen utgjorde en kansli-våning medan ovanvåningen och den övre våningen i längan mot Stortorget nyttjades som bostad för Jörgen Kock och hans hustru, Citze Kortzdatter van Nuland.

I Stortorgslängans bottenvåning fanns den för bankverk samheten så viktiga växlingslokalen. Själva myntverket låg inne på gården men är sedan länge rivet. Längs Västergatan finns tre bevarade s k bodar som utformats som radhus. Dessa var troligen tjänstebostäder för högre tjänstemän vid myntverket.

Ytterligare fyra eller fem liknande bodar har funnits längs nuvarande Stortorget. Efter flera prominenta ägare så köpte handelsmannen Frans Suell gården 1770 och gjorde den till sin bostad. Frans Suell skulle komma att bli en av Sveriges rikaste borgare. Han uppförde flera stora verksamheter i Malmö och 1774 började han också anlägga Malmö hamn.

Efter Suells död kom gården i svärsonen Lorens Kockums ägo och övergick 1825 till sonen Frans Henrik Kockum d.ä.. Denne kom att bli en stor industrimagnat i Malmö och grundade bland annat Kockums Mekaniska verkstad och varv. Denna historiska koppling till gården gjorde att Kockums på 1960-talet inköpte Jörgen Kocks gamla gård och också bekostade en omfattande renovering.

Jörgen Kocks hus restaurerades och rekonstruerades 1967 under ledning av arkitekt Sture Kelfve på ett för tiden typiskt sätt.

Byggnaden blev byggnadsminne 1993.

Renoveringen av Jörgen Kocks hus

När vi städade ut en gammalt skåp i huset så hittade vi ett par gamla fotoalbum fyllda med bilder från renoveringen och restaureringen av Jörgen Kocks hus. Denna bildskatt ville vi bevara och vi fotograferade av samtliga bilder med högupplöst digital teknik. Dessa över 130 bilder hittar ni nedan.

Back to Top